Особливості страхування заставного майна

Страхування заставного майна у страховій компанії є обов’язковою умовою видачі кредиту фізичним чи юридичним особам. Фізична особа в якості застави надає при оформленні іпотечного кредиту квартиру, а при автокредитуванні - автомобіль, то підприємець віддає в заставу обладнання, товар в обороті та інші нестандартні об'єкти.заставне майно

Чому потрібно обов'язково страхувати заставне майно?

Страховка захищає інтереси банку, який видав кредит. Якщо протягом терміну кредитування заставне майно знищилося або частково постраждало, а позичальник не може погасити борг, то банк несе прямі фінансові збитки. Страховка ж дозволяє отримати компенсаційні виплати за загибле або пошкоджене майно в рахунок боргу.
Крім того, процедура страхування передбачає незалежну перевірку заставного майна, платоспроможності позичальника та статус-кво компанії. Кредитор отримує додаткову інформацію про стан справ потенційного клієнта, що допомагає якісно відібрати позичальника. Таким чином, поліс страхування майна дозволяє перерозподілити ризики. При цьому кредитор стає почасти залежним від страховика. Тому банки приймають поліси далеко не всіх гравців вітчизняного страхового ринку, віддаючи перевагу надійним компаніям зі стабільною репутацією і високими міжнародними рейтингами.

Яке заставне майно страхова компанія приймає на страхування?

Об'єктом страхування є майно, що виступає заставою в забезпеченні кредитних зобов'язань. За угодою сторін, ним можуть бути:

- Будівлі, споруди, промислові об'єкти та об'єкти незавершеного будівництва;

- Земельні ділянки;

- Предмети інтер’єру офісів та оздоблення приміщень;

- Обладнання (інженерне, виробничо-технологічне, торгове), інвентар (в т.ч. господарський) та інше цінне майно;

- Товарно-матеріальні запаси (сировина, готова продукція, напівфабрикати);

- Автопарк, включаючи спецтехніку;

- Системи контролю доступу та відеоспостереження, а також автоматичного пожежогасіння, пожежної та охоронної сигналізації;

- Обчислювальна техніка, обладнання зв'язку та ін.

Ризики, від яких страхується заставне майно фізичних та юридичних осіб.

- Вогневі (блискавка, вибух, пожежа);

- Аварійні (заливши водою з систем водо- і теплопостачання);

- Стихійні лиха (землетрус, повінь, буря, зсув і пр.);

- Дії третіх осіб (крадіжка зі зломом, руйнування будівель, угон ТЗ, розбій і ін.).

Ліміти відповідальності страховика.

Ліміт відповідальності страховика не може бути вище дійсної (значно) вартості заставного майна. Страхова сума може їй відповідати або бути встановлена у розмірі зобов'язань позичальника перед банком.

Дійсна вартість майна визначається на підставі документів, що підтверджують вартість результатами експертної оцінки. Ліміт відповідальності може бути визначений для кожного об'єкта окремо або для сукупності об'єктів.

Страхова премія по страхуванню заставного майна.

Страхова премія розраховується на підставі величини страхової суми, набору ризиків, терміну страхування, особливостей використання заставного майна (згідно документації про його призначення і цільової використанні наданої страхувальником), наявності систем безпеки (охоронної, протипожежної і т.д.), розміру франшизи.

Особливості страхові виплати по страховим подіям.

При страхуванні заставного майна на неповну (заставну) вартість відшкодування виплачується частково, тобто в пропорції заставної вартості до реальної ринкової вартості заставного майна. тобто без коефіцієнта виплат, в розмірі реального збитку, нанесеного застрахованому майну.

Термін страхування заставного майна.

Як правило, термін страхування відповідає терміну кредитного договору. Такий варіант забезпечує максимальний захист інтересів кредитора. Досить поширений і інший варіант, коли страховка оформляється на рік із зобов'язанням регулярного продовження до закінчення терміну кредитування.

Як можна знизити вартість полісу страхування.

- Застосування франшизи;

- Регулювання розміром страхової суми.

Як показує досвід, страхування заставного майна є взаємовигідною справою як кредитору, так і позичальнику. Перший знижує кредитні ризики, другий отримує можливість розрахуватися з боргами у разі пошкодження або втрати заставного майна.

З питань придбання полісу страхування заставного майна звертайтеся до страховика, страхова агенція «Надійний поліс» підбере для Вас оптимальну програму страхування.