Добровільне страхування основа страхового ринку

Добровільне страхування складається із страхових продуктів, які фізичні або юридичні особи купують за власним бажанням.

Добровільне страхуванняВ свою чергу добровільні види страхування спрямовані на страхування об'єктів. Страховики компенсують страхувальникові чи вигодонабувачу фінансовий збиток у зв'язку з пошкодженням об'єкту страхування в результаті прописаних у договорі ризиків.

Програми з добровільних видів страхування розробляються і впроваджуються страховиками самостійно. Пропонуються кінцевим споживачам виходячи із їхніх вподобань. Умови страхування і ціни формуються за домовленістю між сторонами. Дозвільні документи на здійснення діяльності в сегменті добровільного страхування в переважній більшості не потрібні.

Найбільш популярними добровільними страховими продуктами є: КАСКО, страхування майна, страхування від нещасних випадків, медичне,вантажів, страхування сільськогосподарських посівів та інші.

В Україні велика частина всіх платежів по добровільному страхуванню припадає на страхування майна, що перебуває в заставі у комерційних банків. Банки, перед тим як видати кредит, вимагають у позичальників надання застави.

У розвинених країнах понад 90% страхових премій припадає на добровільні види страхування. В Україні цей показник становить менше 50%.

Всупереч добровільним видам страхування обов'язкові види страхових продуктів купуються страхувальниками незалежно від їх бажання і обов'язковість їх придбання регламентована чинним законодавством. У разі відсутності страхового полісу передбачено фінансові санкції у вигляді штрафів, які можуть у кілька разів перевищити вартість самого страхового продукту.

Державні органи влади видають ліцензії страховикам на здійснення діяльності з обов'язкових видів страхування, прописують умови договору і встановлює на них ціну. Також, держава здійснює контроль над страховиками щодо дотримання ними правил страхування обов'язкових страхових продуктів.

Обов'язкові страхові продукти складаються зі страхування відповідальності страхувальника перед третіми особами: ОСАГО, зелена карта, відповідальність перевізників небезпечних вантажів та інші.

Страховий ринок України має величезну перспективу для розвитку, але для цього необхідні економічні передумови і вдосконалення законодавства у сфері страхування, яке чітко регулюватиме взаємовідносини між страховиком і страхувальником.

Користуйтеся послугами стабільно працюючих страхових компаній у Білій Церкві і зможете отримати компенсацію за шкоду своєму майну від непередбачуваних обставин.