Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса

Предметом договору обов’язкового страхування відповідальності приватного нотаріуса є майнові інтереси, які не суперечать закону і пов’язані з обов’язком страхувальника відшкодувати шкоду, заподіяну третім особам внаслідок вчинення нотаріальних дій та/або здійснення функцій державного реєстратора прав на нерухоме майно (далі - нотаріальні дії) або недбалості приватного нотаріуса.

страхування відповідальності нотаріусаУ разі настання страхового випадку страховик здійснює виплату страхового відшкодування в розмірі заподіяної третій особі майнової шкоди, визначеному судовим рішенням, що набрало законної сили, або письмовою вимогою (претензією) третьої особи, визнаною страхувальником та погодженою страховиком, в межах страхової суми.

Мінімальна страхова сума складає: 1 378 000 гривень (1000 мінімальних заробітних плат).

Базовий страховий тариф: 0,1%.

Мінімальний страховий платіж складає: 826,80 грн.

Постійним клієнтам діє додаткова система знижок.

Не визнаються страховими випадками події, що сталися внаслідок:

1) подання особою, що звернулася до нотаріуса, неправдивої інформації щодо будь-якого питання, пов’язаного із вчиненням нотаріальної дії, недійсних та / або підроблених документів;

2) якщо особа, що звернулася до нотаріуса, не заявила про відсутність чи наявність осіб, прав чи інтересів яких може стосуватися нотаріальна дія, за вчиненням якої звернулася особа.