Страхування - це письмова домовленість між страхувальником і страховиком, по якій страховик зобов’язується за певну плату при настанні, прописаних у договорі випадків, виплатити страхувальнику обумовлену договором суму грошей.

СтрахуванняЗгідно з українським законодавством всі страхові продукти поділяються на: обов’язкові та добровільні. Страхові продукти, що відносяться до обов’язкових видів страхування, купуються страхувальниками в примусовому порядку, інакше за їх відсутність передбачено фінансові санкції у вигляді штрафу. Добровільні страхові продукти купуються страхувальниками у страховиків виключно на добровільних засадах і за їх відсутність не передбачено фінансових санкцій з боку державних контролюючих органів.

На сьогоднішній день страховий ринок України тримається в значній мірі на обов’язкових видах страхування, оскільки в ризиковому сегменті його частка перевищує 50%. Фізичні та юридичні особи купують обов’язковий страховий продукт виключно через те, щоб не мати штрафних санкцій від держави. Прикладом обов’язкового страхування може бути загальновідомий поліс ОСАГО, який зобов’язаний мати кожен водій і при його відсутності співробітники ДПС можуть накласти штрафні санкції.

Значною мірою обов’язкове страхування пов’язане зі страхуванням відповідальності страхувальника за завдання шкоди третім особам згідно законодавчо встановленого ліміту.

Добровільні види страхування пов’язані зі страхуванням людини або майна, як рухомого, так і не рухомого. Найбільш популярними серед добровільних видів страхування є КАСКО (страхування автомобіля від можливих ушкоджень) і страхування нерухомого майна. Страхування КАСКО хоч і відноситься до добровільних видів, але в більшості випадків страхувальники його купують через вимоги банку, які регламентуються кредитним договором. Добровільне страхування заставного майна комерційних банків можна віднести до страхування з примусу, оскільки мотивація полягає не в придбанні страхового продукту, а у виконанні зобов’язань в рамках кредитного договору.

Перевищення премій з обов’язкових видів страхування над добровільними є тривожним сигналом для страхового ринку України, оскільки довіра населення до страхових компаній вкрай низька через велику кількість обставин.

Кардинально змінити ситуацію в страхуванні може прийняття цілого ряду нормативно-правових документів органами державної влади, які змінять суть деяких обов’язкових видів страхування і зроблять їх цікавими кінцевому споживачу.